KPM Křížen Krážem z.s.

Sponzoři

 logo PRE tisk

logo smer

 

 

Zpráva o aktivitách modelářského kroužku Křížem Krážem za kalendářní rok 2017

Obsah:

  1. 1. Členská základna a členské příspěvky za rok 2017_ 1
  2. 2. Nemistrovské soutěže v roce 2017_ 1
  3. 3. Mistrovské soutěže žáků 2017_ 2
  4. 4. Mezinárodní soutěže 2017_ 2
  5. 5. Další aktivity modelářského kroužku_ 2

 

1.     Členská základna a členské příspěvky za rok 2017

K 1.1.2017 mělo OS Křížem Krážem, z.s. 10 + 3 stálých členů, k 31.12.2016 17 + 3 stálých členů. 2 členové během roku ukončili činnost, 9 členů v průběhu roku vstoupilo.

Příjem z členských příspěvků za rok 2017 byl 7.500,- Kč.

 

2.     Nemistrovské soutěže v roce 2017

Modelářský kroužek se v průběhu roku 2017 zúčastnil šestnácti nemistrovských modelářských soutěží, kde dosáhl následujících výsledků:

         Název soutěže          datum                                dosažené výsledky                          

 

Hradecký lev                      28.1.2017                       5 x oceněný model

Děčínský Minimax             11.2.2017                       6 x oceněný model

Písecký šturmovik             12.2.2017                       7 x 1.místo, 3 x 2.místo, 1 x 3.místo

Brněnec 2017                      4.3.2017                         1 x 1. místo

Panthers Cup                     18.3.2017                       2 x 1.místo

Zdická 50                            1.4.2017                         5 x oceněný model

Pohár 3 královských měst 13.5.2017                       4 x 1.místo, 2x 2.místo, 1 x 3.místo

Kit Show Vysočiny            20.4.2017                       6 x 1.místo, 1x 2.místo

Děčínská kotva                   13.5.2017                       4 x 1.místo, 3 x 2.místo, 1 x 3.místo

Vltavotýnský střep             29.4.2017                       4 x 1.místo, 3 x 3.místo

Jindřichohradecká růže    8.4.2017                         3 x 1.místo, 3 x 2.místo, 3 x 3.místo

Litoměřický kalich            20.5.2017                       4x oceněný model

ModellBrno 2017               18.6.2017                       3 x oceněný model

Pilsen Kit 2017                   2.9. 2017                        1 x oceněný model

E- Day 2017                        23.9.2017                       1 x 2.místo 1 x 3.místo

Jihočeský kapr Č. Buděj.  25.11.2017                     9 x oceněný model

                                            

Modely soutěžily převážně ve čtyřech základních kategoriích – letadla 1/72 a 1/48, bojová technika 1/72 a 1/35, dále v kategorii automobily a diorámy. Věkové i druhové kategorie jsou na jednotlivých soutěžích rozdílně členěny. Způsob hodnocení modelů – převážně porovnávací systém, ve dvou případech bodovací systém. Děti soutěžily výhradně s modely postavenými v modelářském kroužku. Byly obsazovány věkové kategorie žáci, kadeti (starší žáci), nebo obecně do patnácti let.

 

3.     Mistrovské soutěže žáků 2017

Mistrovství republiky mládeže Brno Výstaviště, 16-17.6. 2017

věkové kategorie - žáci a kadeti. Hodnoceno oficiálním bodovacím systémem SMČR.

Modelářský kroužek se zúčastnil v počtu tří členů s následujícími výsledky:

První místo – mistr republiky,                Matyáš Matouš, kat. kadeti, bojová technika 1/35

První místo – mistr republiky,                Jakub Nedvěd, kat. kadeti, bojová technika 1/48

Druhé místo – 1.vicemistr republiky      Štěpán Šámal, kat. kadeti, bojová technika 1/48

Druhé místo – 1.vicemistr republiky      Štěpán Šámal, kat. kadeti, bojová technika 1/72

Druhé místo – 1.vicemistr republiky      Štěpán Šámal, kat. kadeti, letadla 1/72

 

4.     Mezinárodní soutěže 2017

MOSONSHOW Mosonmagyaróvár, Hungary 04/2017

Prestižní mezinárodní soutěž. Hodnoceno bodovacím systémem pořadatele.

Modelářský kroužek se zúčastnil v počtu jednoho člena.

Oceněný model                                         Pavlína Šámalová, kat. letadla junioři

SCALEMODELWORLD Telfod, UK 11-12.11. 2017

Soutěž je uvažována jako Mistrovství Světa a Evropy. Hodnoceno bodovacím systémem IPMS UK.

Modelářský kroužek se zúčastnil v počtu tří členů s následujícími výsledky:

Druhé místo - vicemistr                           Štěpán Šámal, kat. letadla junioři

Commended (doporučeno)                       Štěpán Šámal, kat. bojová technika junioři

John Salmon Award                                  Štěpán Šámal, StuG III ausf.B

 

5.     Další aktivity modelářského kroužku

  • Prezentace na modelářské kitshow E - Day 2017 v září 2017, kde kroužek představil svoji činnost formou klubové výstavky.
  • Pořádání klubové dětské modelářské soutěže Písnice Model Open 2017, 17. ročník tradiční soutěže spolu proběhl v prostorách klubu Junior v říjnu 2017. Počet soutěžních modelů ve čtrnácti vyhlášených kategoriích dosáhl - sto devadesáti modelů. Dále bylo vyhlášeno 10 cen sponzorů.

Činnost modelářského kroužku Křížem Krážem je průběžně prezentována na internetových stránkách www.modelari.eu

Za modelářský kroužek Křížem Krážem, z.s.

Petr Šámal

Předseda sdružení