KPM Křížen Krážem z.s.

Sponzoři

 logo PRE tisk

logo smer

 

 

Zpráva o aktivitách modelářského kroužku Křížem Krážem za kalendářní rok 2018

Obsah:

1. Členská základna a členské příspěvky za rok 2018
2. Nemistrovské soutěže v roce 2018
3. Mistrovské soutěže žáků 2018
4. Mezinárodní soutěže 2017 
5. Další aktivity modelářského kroužku

1.     Členská základna a členské příspěvky za rok 2018

K 1.1.2018 mělo OS Křížem Krážem, z.s. 15 + 3 stálých členů, k 31.12.2018 17 + 3 stálých členů. 1 člen během roku ukončil činnost, 3 členové v průběhu roku vstoupili.

Příjem z členských příspěvků za rok 2018 byl 8.500,- Kč.

2.     Nemistrovské soutěže v roce 2018

Modelářský kroužek se v průběhu roku 2018 zúčastnil patnácti nemistrovských modelářských soutěží, kde dosáhl následujících výsledků:

Název soutěže                          datum                        dosažené výsledky                          

Písecký šturmovik                  11.2.2018                  2 x 1.místo, 3 x 2.místo, 1 x 3.místo

Pohár Mariánských Lázní     24.2.2018                  6 x oceněný model

Panthers Cup                          17.3.2018                  1 x 1.místo, 1x 2.místo, 1 x 3.místo

Pohár 3 královských měst     31.3.2018                  3 x 1.místo

Zdická 50                                 7.4.2017                    2 x oceněný model

Plastik Párty 2018                  14.4.2018                  16 x oceněný model

Vltavotýnský střep 2018        28.4.2018                  3 x 1.místo, 6 x 2.místo, 3 x 3.místo

Kit Show Vysočiny 2018        8.5.2018                    7 x 1.místo, 4 x 2.místo,3 x 3.místo

Litoměřický kalich                 12.5.2018                  4x oceněný model

Pilsen Kit 2018                        1.9. 2018                   4 x oceněný model

E- Day 2018                             28.9.2018                  2 x 2.místo 1 x 3.místo

Písnice Model Open 2018      20.10.2018                4 x 1.místo, 3 x 2.místo, 1 x 3.místo

Jihočeský kapr Č. Buděj.       1.12.2018                  3 x 1.místo, 3 x 2.místo, 3 x 3.místo

Pražský Magistr 2018            8.12.2018                  5 x oceněný model

Sedlčany 2018                         22.12.2018                3 x 1.místo, 3 x 2.místo, 2 x 3.místo

Modely soutěžily převážně ve čtyřech základních kategoriích – letadla 1/72 a 1/48, bojová technika 1/72 a 1/35, dále v kategorii diorámy. Věkové i druhové kategorie jsou na jednotlivých soutěžích rozdílně členěny. Způsob hodnocení modelů – převážně porovnávací systém, ve dvou případech bodovací systém. Děti soutěžily výhradně s modely postavenými v modelářském kroužku. Byly obsazovány věkové kategorie žáci, kadeti (starší žáci), nebo obecně do patnácti let.

3.     Mistrovské soutěže žáků 2018

Mistrovství republiky mládeže Lysá nad Labem, výstaviště, 16.6. 2018

věkové kategorie - žáci a kadeti. Hodnoceno oficiálním bodovacím systémem SMČR.

Modelářský kroužek se zúčastnil v počtu šesti členů s následujícími výsledky:

Druhé místo   1.vicemistr republiky        Matouš Hála, žáci, technika IIc, 1/72

Třetí místo      2.vicemistr republiky        Jan Koprnický, žáci, letadla Ic, 1/72

Třetí místo      2.vicemistr republiky        Matouš Vohlídka, žáci, letadla Ib, 1/48

Třetí místo      2.vicemistr republiky        Vít Ouřada, žáci, technika IIa, 1/35

Třetí místo      2.vicemistr republiky        Viktor Štefka, žáci, technika IIc, 1/72

4.     Mezinárodní soutěže 2018

SCALE MODEL WORLD 2018 Telfod, UK 10-11.11. 2018

Soutěž je uvažována jako Mistrovství Světa a Evropy. Hodnoceno bodovacím systémem IPMS UK.

Modelářský kroužek se zúčastnil v jednoho člena.

Druhé místo - vicemistr                           Petr Šámal, kat. letadla standard kit 1/32

5.     Další aktivity modelářského kroužku

  1. Prezentace na modelářské kitshow E - Day 2018 v září 2018, kde kroužek představil svoji činnost formou klubového stolu.
  2. Pořádání klubové dětské modelářské soutěže Písnice Model Open 2018, 20.10.2018, 18. ročník tradiční soutěže spolu proběhl v prostorách klubu Junior v říjnu 2018. Počet soutěžních modelů ve čtrnácti vyhlášených kategoriích dosáhl - sto osmdesáti modelů. Dále bylo vyhlášeno 10 cen sponzorů.
  3. Předváděcí stánek na oslavách 90-ti let založení Sboru dobrovolných hasičů Praha-Libuš v Praze Písnici 23.6.2018. Výstava a stavba modelu s příchozími dětmi.

Činnost modelářského kroužku Křížem Krážem je průběžně prezentována na internetových stránkách www.modelari.eu

 

Za modelářský kroužek Křížem Krážem, z.s.

Petr Šámal

předseda sdružení