KPM Křížen Krážem z.s.

Sponzoři

 logo PRE tisk

logo smer

 

 

V tomto školním roce modelářský kroužek fakticky zahájil svoji činnost. Díky úsilí J. Mourka jsme se mohli od října 2000  scházet v nové klubovně umístěné v právě vzniklém klubu „JUNIOR“ v ulici Mezi domy v Praze-Písnici. Klub vznikl úpravou části mateřské školky.

Do kroužku začalo chodit patnáct členů, mezi nimi jedna dívka. Stoly do klubovny zařídil další z organizátorů - ing. Čech jako dar fy. Český Telecom, a.s. Na vybavení přispěla MČ Praha-Libuš,  přátelé a známí. 

V obtížných začátcích, kdy kroužek pravidelně vedl  pouze Petr Šámal, přišel v lednu 2001 další stálý vedoucí -  Jan Zemánek. Během dalšího půlroku se díky aktivitě vedoucích klubovna dovybavila závěsnou vitrínou, policemi a jinými doplňky. Vznikla výstavní vitrína, která je  umístěna v klubu JUNIOR. Také výrazně vypomohla modelářská firma MPM, která darovala stříkací pistoli s kompresorem. Firmy Modely-Jana Kozáková a MGD-Pavel Šipka darovaly velký počet různých stavebnic. Několikrát po sobě věnovala finanční částku na vybavení Městská část Praha-Libuš. Zde  jsme získali trvalou podporu naší činnosti hlavně v osobě starostky Ing. Macháčkové. Vyšel o nás článek v místním tisku „U Nás“.

V březnu 2001 se kroužek zúčastnil první kit-show, pražské METROMODELMANIE 2001. Uspěla Pavla Ullíková s modelem Hawker Tempest Mk.V 1/72 (2. místo v dětské kategorii). Školní rok jsme zakončili výletem na soutěž pořádanou IZV Beroun, kde nás čekal absolutní úspěch. Všechna oceněná místa v kategorii letadel 1/72, a první místo v „malé“ technice. Hodnota tohoto umístění však byla vzhledem k nízké konkurenci zavádějící a některým výhercům poněkud přehnaně zvedla sebevědomí. Během roku se stav členské základny ustálil na čísle 12 a od února 2001 se začaly vybírat měsíční příspěvky na materiál 50,-Kč.

za klub
Petr Šámal