KPM Křížen Krážem z.s.

Sponzoři

 logo PRE tisk

logo smer

 

 

V září 2001 jsme se sešli v počtu fotbalové jedenáctky. Pokračovaly pravidelné úterní schůzky od pěti do půl osmé, započaly první pokusy s použitím stříkací pistole. Již o prázdninách se však také začala uskutečňovat myšlenka uspořádat vlastní modelářskou soutěž. Vykrystalizovala do prvního ročníku „Písnice model open 2001“, který se uskutečnil 27. října  2001 v prostorách klubu „JUNIOR“. Jeho prostory  nám byly pro tento den zapůjčeny Ing. Koudelkovou. Celá příprava spočívala na bedrech především obou vedoucích modelářského kroužku, ale významně pomohl p. V. Böhm z úřadu Městské části – navrhl a vytiskl diplomy a pamětní listy. MČ, která významně soutěž sponzorovala, také vyhlásila svoji cenu. Jako hlavní sponzoři cen se zde prezentovaly firmy MPM s.r.o. a CMK-Jiří Kytka. Cenami přispěly také firmy Eduard M.A. s.r.o., Aires s.r.o., Směr a Artur model centrum Slaný. Nakonec jsme uvítali okolo padesáti účastníků, nejdále z Písku. Soutěž se celkově vydařila, ale „domácí“ se neumístili tak docela podle svých představ. Bodoval pouze Jiří Kubesch s jeho P-61 na třetím místě a  již exčlen J. Čech s technikou 1/72 také třetí. Projevila se zde krátká doba výuky a kvalita začátečnických modelů. Soutěž měla ohlasy v místním i odborném tisku, a byli jsme odměněni peněžním darem od MČ.

Další podzimní akcí byla návštěva „Kit saloonu Nymburk“ v listopadu. Zde jsme dopadli zatím nejhůře - bez medaile. Protože soutěž byla ve stylu Líbí-nelíbí, nedozvěděli jsme se ani umístění. Soutěž skončila poměrně pozdě večer a při zpáteční cestě vlakem došlo nedbalostí některých členů k poškození modelů. Od ledna částečně přerušil jeden z nejpečlivějších členů - P. Ullíková. Také v lednu náhle odešli z nepříliš jasných důvodů další dva členové. V kroužku se navíc začaly projevovat některé, především kázeňské problémy, které vyvrcholily na další jarní soutěži - METROMODELMANIA 2002. Čest klubových barev tentokrát obhájili Kateřina Humpálova s „přes noc“ dodělaným P-70 Havoc a Jiří Kubesch s opravovanou P-61 Black Widow. Oba třetí místo v letadlech - dětská kategorie.

Po vyloučení jednoho z aktérů nepříjemností a potrestání podmínkou dalších se situace vcelku uklidnila. Většina členů v té době již stavěla 3. - 4. model a dostávala se k použití stříkací pistole. V kroužku stále dominuje stavba letadel 1/72. Jedinou výjimku tvoří Jan Kubesch, který zkouší techniku 1/35 a plánuje v tomto měřítku i diorama. Někteří pokročilejší zkouší práci s kovovými díly (fotoleptané doplňky pro modely). Opět nastaly problémy s kázní a docházkou. Proto byl od poloviny března zaveden systém komplexního hodnocení za každou schůzku.

Členové kroužku se v březnu zúčastnili ještě další soutěže – Prosek Model 2001 v Praze  9. Ale  všichni zůstali v poli poražených. Nejlépe se umístil Petr Molčan (9. místo s doma postaveným LeO 451 1/72). Soutěž měla hodnocení typu „Líbí-nelíbí“, ale pouze z řad soutěžících a návštěvníků.
Následující akcí byla účast na jarní bodovací soutěži v Černošicích, která je zároveň krajskou kvalifikací na Mistrovství republiky žáků v Rychvaldě u Ostravy.  Konala se 4. 5. 2002. I přes velmi podivný průběh a vyhlášení celé soutěže byli nakonec trochu záhadným klíčem nominováni tři členové našeho kroužku, aby v Rychvaldě reprezentovali. Ondřej Slaměník ( 2. místo starší žáci za Potez 540 1/72), Jiří Kubesch (4. místo st. žáci s P-61 Black Widow 1/72 ), a relativní nováček v kroužku Mirek Hušek s jeho prvním modelem Dewoitine D.501 (5. místo st. žáci). Na modelech poprvé vyzkoušeli stínování tzv. dry-brush. Jako vedoucí výpravy, dozor a rozhodčí s nimi autem vyrazil vedoucí Honza Zemánek. Městská část ani tentokrát nezůstala nečinná a přidělila dotaci na cestu 3000,-Kč.

Průběh mistrovství dále zaznamenal přímo J. Zemánek:
V sobotu v brzkých ranních hodinách jsme vyrazili na dlouhou pouť do Rychvaldu. Při příjezdu jsme trochu kufrovali, a pomohlo nám až telefonické navedení organizátorů. V místě konání soutěže - místním kulturním domě se naši soutěžící zaregistrovali a vybalili modely. Po obědě proběhlo oficiální zahájení a odjezd soutěžících na exkurzi do uhelného dolu kterou zajišťovali organizátoři MR. V této době až do večeře probíhalo vlastní bodování. Po večeři byl čas i na počítačové hry v DDM Rychvald. Rozhodčí a vedoucí kroužků debatovali až do pozdních večerních hodin o problematice práce s dětmi.  V neděli po snídani proběhlo oficiální vyhlášení výsledků MR 2002. Naši zástupci se bohužel umístili až v druhé polovině startovního pole. Neodcházeli ale s prázdnou – obdrželi od sponzorských firem MPM a CMK dárek  v podobě modelu, a hlavně získali zkušenosti do příštích soutěžních klání. Před polednem bylo MR ukončeno a my se vydali na cestu k domovu, kam jsme odpoledne v pořádku dorazili.

Po nepříliš slavném návratu, kdy jsme se dostali do přímě konfrontace se špičkou, rozhodli se někteří členové pro stavbu kvalitnějších modelů s kovovými a PUR doplňky, aby mohli v příštím ročníku výrazněji promluvit do pořadí. V červnu jsme obdrželi sponzorský dar od Pražské energetiky, a.s. v podobě dvou počítačů a tiskárny. Na poslední schůzce byl vyhlášen a odměněn modelem vítěz komplexního hodnocení Mirek Hušek.

za klub
Petr Šámal