KPM Křížen Krážem z.s.

Sponzoři

 logo PRE tisk

logo smer

 

 

Školní rok 2002 – 2003 byl třetím rokem existence modelářského kroužku Křížem Krážem, ve kterém členové našeho kroužku dosáhli mnoha úspěchů na modelářských soutěžích. Zúčastnili jsme se těchto soutěží:
E-Day 2002
Model salon Čáslav 16.11.2002
Kit Saloon Nymburk – 23.11.2002
Sázava 2003 - 24.5. 2003
Prosek Model 2003 - 29. 3. 2003
Metro Model Manie 2003 - 8. 3. 2003
Na těchto soutěžích členové našeho modelářského kroužku obsadili celkem 6 prvních míst, 5 druhých a 3 třetí místa (úplný výčet umístění našich členů najdete zde).

V září 2002 jsme uvítali nové členy kroužku Robina Kryštůfka a o měsíc později přibyl Marek Lebl. Po odchodu posledního z trojice bratrů Kubeschů  se počet členů stabilizoval na devíti. Byl to z hlediska střídání dětí posun k lepšímu. V únoru naše řady ještě rozšířil Martin Padevět, který si „udělal“ jméno vítězstvím na rakouském mistrovství ve Vídni v létě 2002 (s modelem F-100 Super Sabre). V této desetičlenné sestavě jsme prakticky vydrželi celou sezónu. Nováčky jsme se snažili postupně zasvěcovat do tajů modelářské práce tak, jak to jejich schopnosti a dovednosti umožňovaly.

Z hlediska práce v kroužku jsme také nestagnovali. Došlo k velkému skoku v kvalitativní výbavě kroužku. Zásluhou Honzy Zemánka děti dostaly sady nových jehlových pilníků, byly doplněny i ostatní základní nástroje a vše vyvrcholilo rozčleněním základního nástrojového vybavení pro každou dvojici do zásobníků. Dále stálo před námi rozhodnutí k jakým typům barev se přikloníme. Po spíše negativních zkušenostech se značkou Agama jsme nakonec zvolili systém Gunze Sangyo fy. GSI Creol. Jedná se o špičkové japonské barvy, stříkací tmely a příslušenství. Tento systém při správném použití (především správné naředění) zaručí výsledek, se kterým může tvůrce směle vyrazit na nejvyšší soutěž. Barvy samozřejmě nejsou nejlevnější ale díky sponzoringu firmy AV Media a p. Bohuslava Mouchy se podařilo zabezpečit pro kroužek dostatečný počet odstínů i ostatního příslušenství. Ve druhé polovině školního roku pak díky panu Šolcovi přibyl nový kompresor a od MČ Praha –Libuš vysoce kvalitní stříkací pistole Badger 100. Před dětmi se tedy otevírá v rámci dětských kroužků ojedinělá příležitost pracovat se špičkovým materiálem a nástroji a tudíž možnost vytvořit model, který bude konkurenceschopný na mistrovství republiky.

Také jsme si odbyli premiéru v oblasti figurkářské. Pavla Ullíková neodolala kouzlu malování figurek a díky profesionálním učitelům z kruhů klubu Unreal a samozřejmě její velké pečlivosti se jí podařilo hned napoprvé získat ceny na několika soutěžích. Někteří z členů si osvojili základy stínovacích technik, bez kterých se dnes neobejde obzvláště v bojové technice žádný aspirant na medaile. Bohužel jsme udělali také negativní zkušenosti když někteří používali techniky, které nezvládli nebo na ně nebyli dostatečně vyspělí. Jednalo se například o složité stavby s doplňkovými sety kdy se stavba protahuje bez zjevného výsledku na dlouhou dobu a dotyčný postupně ztrácí elán. Také nesprávné použití sprejů či vteřinových lepidel nebo nezvládnutá technika drybrushe dotyčné zatraceně vytrestaly.

Soutěžní rok jsme začali E-Dayem 2002. Tato špičková soutěž se profiluje jako jedna z nejprestižnějších akcí modelářského roku. My jsme na jejím prvním ročníku nechyběli, leč drahý kov nám unikl. Pak následovala domácí Písnice Model Open 2002. Počet účastníku byl sice bohužel omezen srpnovými povodněmi ale přesto se podařilo zorganizovat povedenou akci s velmi vysokým materiálním zabezpečením – „potravinovým“ sponzorem byla firma Madevia , kvalitními rozhodčími, a hodnotnými cenami. Zde nám již ocenění neunikla tři první dvě druhá a dvě třetí místa. Soutěž byla také ozdobena přítomností plk. Petra Uruby - účastníka bojů ve Velké Británii v řadách 311. bombardovací perutě. O naší soutěži vyšly články s fotoreportážemi v časopisech Novinky a Modelář.

Listopad byl ve znamení dvou soutěží s podobným názvem na východ od Prahy. Model salon Čáslav a Kit Saloon Nymburk (dohromady dvakrát zlato a třikrát bronz). Po vánoční přestávce nás čekala důležitá soutěž - krajská kvalifikace. Poprvé v historii SMČR, který je garantem celého seriálu MR byla pořádána samostatně pro kraj Praha a to v rámci soutěže Prosek model 2002. Pro náš kroužek skončila výborně - měli jsme pět kvalifikujících se členů P. Ullíková, J. Čech, M. Hušek, P. Molčan, M. Lébl. Nutno dodat, že opět někteří podlehli dojmu, že jsou „hodně dobří“. Po kvalifikaci následovala přestávka do května, kdy jsme vyjeli na velmi pěknou soutěž Sázava 2003, která je pořádána ve městě stejného jména. I tam jsme rozšířili počet cenných kovů o 3 zlaté, 1 stříbro a 1 bronz získaných pro naše barvy.

Následovalo velké finále. Mistrovství republiky se tentokráte konalo v Praze na Florenci, a bylo nejreprezentativněji obsazeno za posledních pět možná osm let. Setkání se skutečně tvrdou konkurencí především z hradeckého a moravských krajů ukázalo, že máme stále co dohánět. O to cennější je jediný úspěch Honzy Čecha - druhé místo v mladších žácích v kategorii IIb s tankem M1E1 Abrams.

Zatím se zdá, že se především v organizaci soutěží seriálu MR začíná blýskat na lepší časy. Po velmi tristních letech došlo na jaře 2003 ke kompletní výměně ve vedení předsednictva SMČR a prvním výsledkem byla organizace letošního MR. Velkým lákadlem a motivací pro děti je pak účast nejlepšího mladšího žáka a nejlepšího juniora na Scalemodelworld v Telfordu ve Velké Británii.

Všech těchto úspěchů bychom nemohli dosáhnou bez pomoci našich sponzorů, kteří svým přístupem umožnili vytvořit kvalitní zázemí pro děti v našem kroužku.. Na tomto místě mi dovolte ještě jednou jmenovitě poděkovat zastupitelstvu městké části Praha Libuš, panu B. Mouchovi, panu Šolcovi a společnostem AV Média, Madevia, MPM, s.r.o, CMK-Czech masters kits.

za klub
Petr Šámal