KPM Křížen Krážem z.s.

Sponzoři

 logo PRE tisk

logo smer

 

 

1.        Členská základna a členské příspěvky za rok 2011

K 1.1. 2010 mělo OS Křížem Krážem 15 + 4 stálých členů, na konci roku 2011 15 + 4 stálých členů. 4 členové během roku ukončili činnost, 3 členové v průběhu roku přibyli.

Příjem z členských příspěvků za rok 2011 byl 8 400,- Kč. 

2.         Průběh činnosti kroužku v roce 2011

Modelářský kroužek se v průběhu roku 2011 zúčastnil třinácti nemistrovských modelářských soutěží, kde dosáhl následujících výsledků (uváděny pouze děti):

            Název soutěže            datum  dosažené výsledky    

Písecký šturmovik                             13.2.2011        5 x 1. místo, 1x 2.místo, 3 x 3.místo

Panthers Cup                                     19.3.2011        1 x 3.místo

O štít města Jihlavy                           27.3.2011        1 x 3.místo, 3 x 2.místo, 2 x 3.místo 

Zdická Padesátka 9. r.                        2.4.2011        1 x 1.místo, 2 x 2.místo, 1 x 3. místo

15. Modelsalon Čáslav                      30.4.2011        1 x 1.místo, 3 x 2.místo

Černošická jarní                                 7.5.2011        3 x 1.místo, 1 x 3.místo

Dobříšská želva                                 7.5.2011        1 x 1.místo, 2 x 4.místo, 1 x 5.místo

Novopacký šutrák 2011,                   21.5.2011        8 x oceněný model (nedefinováno pořadí)

Modelářský den Sázava                   25.6.2011        4 x 1.místo, 5 x 2.místo, 3x 3.místo

Velká cena Ml. Boleslavi                  10.9.2011        1 x 1.místo, 2 x 2.místo

E- Day 2010                                    30.9.2011        2 x 2.místo, 1 x 3.místo

Memoriál J. Urbance                       26.11.2011      1 x 1.místo, 2 x 2.místo

Pražský magistr                               10.12.2011      3 x titul Pražský študent

Soutěže probíhaly většinou ve čtyřech základních kategoriích – letadla 1/72 a 1/48, bojová technika 1/72 a 1/35. Věkové i druhové kategorie byly na jednotlivých soutěžích rozdílně členěny. Způsob hodnocení modelů – převážně porovnávací systém, ve dvou případech bodovací systém. Děti soutěžily výhradně s modely postavenými v modelářském kroužku. Byly obsazovány věkové kategorie do 15-ti let, případně seniorské od 15-ti let.

3.         Mistrovské soutěže žáků 2011

Otevřené mistrovství republiky mládeže v Brně 16.6.2011  - věkové kategorie žáci a kadeti.

Modelářský kroužek se zúčastnil v počtu šesti členů s následujícími výsledky:

První místo – mistr republiky,            Pavlína Šámalová, kat. žáci, letadla 1/48

První místo – mistr republiky,            Jakub Nedvěd, kat. žáci, bojová technika 1/48 a 1/35

Druhé místo – vicemistr republiky     Jan Čech, kat. kadeti, bojová technika 1/48 a 1/35

Druhé místo – vicemistr republiky     Štěpán Šámal, kat. žáci, letadla 1/72

Třetí místo – 2.vicemistr republiky    Štěpán Šámal, kat. žáci, letadla 1/48

Oficiální Mistrovství republiky mládeže v Plzni 16.6.2011  - věkové kategorie žáci a kadeti.

Hodnoceno oficiálním bodovacím systémem SMČR. Modelářský kroužek se zúčastnil v počtu šesti členů s následujícími výsledky:

První místo – mistr republiky,            Pavlína Šámalová, kat. Ib žáci

Druhé místo –vicemistr republiky,     Jakub Nedvěd, kat. IIa žáci,

Druhé místo – vicemistr republiky     Štěpán Šámal, kat. Ib žáci

Druhé místo – vicemistr republiky     Zikeš Vojtěch, kat. IIc kadeti

Třetí místo – 2.vicemistr republiky    Štěpán Šámal, kat. Ic žáci

Třetí místo – 2.vicemistr republiky    Šimon Kochánek, kat. IIc žáci

4.         Další aktivity modelářského kroužku

  • Prezentace na modelářské kitshow E - Day 2011, kde kroužek představil svoji činnost formou klubové výstavky.
  • Pořádání klubové dětské modelářské soutěže Písnice Model Open 2011, 11. ročník tradiční soutěže spolu proběhl nově v prostorách klubu Junior v říjnu 2011. Počet soutěžních modelů ve čtrnácti vyhlášených kategoriích dosáhl bezmála sto padesát modelů. Dále bylo vyhlášeno 17 cen sponzorů. Vyhlášení výsledků premiérově předcházel kulturní program hudebních kroužku klubu Junior.