KPM Křížen Krážem z.s.

Sponzoři

 logo PRE tisk

logo smer

 

 

Zpráva o aktivitách modelářského kroužku Křížem Krážem za kalendářní rok 2012

Obsah:

1.     Členská základna a členské příspěvky za rok 2012

2.     Průběh činnosti kroužku v roce 2012

3.     Mistrovské soutěže žáků 2012

4.     Další aktivity modelářského kroužku

1.      Členská základna a členské příspěvky za rok 2012

K 1.1.2012 mělo OS Křížem Krážem 14 + 4 stálých členů, k 31.12.2012 14 + 4 stálých členů. 2 členové během roku ukončili činnost, 2 členové v průběhu roku přibyli.

Příjem z členských příspěvků za rok 2012 byl 8 400,- Kč.

2.      Průběh činnosti kroužku v roce 2012

Modelářský kroužek se v průběhu roku 2012 zúčastnil třinácti nemistrovských modelářských soutěží, kde dosáhl následujících výsledků (uváděny pouze děti):

         Název soutěže          datum                                dosažené výsledky                          

Hradecký lev                       28.1.2012                       1 x 2.místo

Děčínský Minimax             4.2.2012                       2 x 1.místo, 1 x 2.místo, 2 x 3.místo

Písecký šturmovik              19.2.2012                       3 x 1.místo, 1 x 2.místo

Panthers Cup                     17.3.2012                       2 x 1.místo

O štít města Jihlavy            24.3.2012                       1 x 1.místo, 1 x 2.místo, 2 x 3.místo

Poháry DDM J. Hradec    24.3.2012                       1 x 2.místo, 1 x 3.místo

Pohár 3 královských měst 31.3.2012                       3 x 1.místo, 1 x 2.místo, 3 x 3.místo

Zdická Padesátka 10. r.     7.4.2012                       1 x 1.místo, 2 x 3.místo

16. Modelsalon Čáslav       21.4.2012                       1 x 2.místo

Vltavotýnský střep             28.4.2012                       3 x 1.místo, 1 x 2.místo, 3 x 3.místo

Kitsalon Nymburk             16.6.2012                       1 x 1.místo, 1 x 3.místo

Velká cena Ml. Boleslavi    10.9.2012                       1 x 2.místo

E- Day 2010                        30.9.2012                       5 x 2.místo, 1 x 3.místo

Model Show Kaplice          26.11.2012                     2 x 1.místo, 2 x 2.místo,1 x 3.místo

PMO 2012                           20.10.2012                     3 x 1.místo, 5 x 2.místo, 2 x 3.místo

Vánoční Kapr Č. Buděj.    8.12.2012                       2 x 1.místo, 2 x 2.místo

Pražský magistr                  15.12.2012                     1 x titul Pražský študent

                                            

Soutěže probíhaly většinou ve čtyřech základních kategoriích – letadla 1/72 a 1/48, bojová technika 1/72 a 1/35. Věkové i druhové kategorie byly na jednotlivých soutěžích rozdílně členěny. Způsob hodnocení modelů – převážně porovnávací systém, ve dvou případech bodovací systém. Děti soutěžily výhradně s modely postavenými v modelářském kroužku. Byly obsazovány věkové kategorie do 15-ti let, někdy byly kategorie děleny na žáky a kadety.

3.      Mistrovské soutěže žáků 2012

Mistrovství republiky mládeže v kempu Křivonoska u Českých Budějovic 8.-9.6.2012, věkové kategorie - žáci a kadeti. Hodnoceno oficiálním bodovacím systémem SMČR.

Modelářský kroužek se zúčastnil v počtu osmi členů s následujícími výsledky:

První místo – mistr republiky,                    Jan Tomášek, kat. kadeti, bojová technika 1/72

První místo – mistr republiky,                    Pavel Vosmek, kat. kadeti, bojová technika 1/35

Třetí místo – 2.vicemistr republiky            Pavlína Šámalová, kat. žáci, letadla 1/72

Třetí místo – 2.vicemistr republiky            Jan Čech, kat. žáci, bojová technika 1/48

4.      Další aktivity modelářského kroužku

  • Uspořádání výstavy modelů na akci MČ Praha – Libuš v rámci oslav ukončení II. světové války v Evropě. Výstava spojená s promítáním dobových dokumentů byla proběhla v prostorách Klubu Junior v květnu 2012.
  • Prezentace na modelářské kitshow E - Day 2012 v září 2012, kde kroužek představil svoji činnost formou klubové výstavky.
  • Pořádání klubové dětské modelářské soutěže Písnice Model Open 2012, 12. ročník tradiční soutěže spolu proběhl v prostorách klubu Junior v říjnu 2012. Se soutěží byla spojena výstava dobových bojových vozidel před klubem Junior. Počet soutěžních modelů ve čtrnácti vyhlášených kategoriích dosáhl rekordního počtu za posledních pět let - sto osmdesát modelů. Dále bylo vyhlášeno 17 cen sponzorů. Vyhlášení výsledků předcházel kulturní program hudebních kroužků z klubu Junior.

Činnost modelářského kroužku Křížem Krážem je průběžně prezentována na internetových stránkách www.modelari.eu

Za modelářský kroužek Křížem Krážem

Předseda sdružení

Petr Šámal