KPM Křížen Krážem z.s.

Sponzoři

 logo PRE tisk

logo smer

 

 

Zpráva o aktivitách modelářského kroužku Křížem Krážem za kalendářní rok 2013

Obsah:

1.     Členská základna a členské příspěvky za rok 2013

2.     Průběh činnosti kroužku v roce 2013

3.     Mistrovské soutěže žáků 2013

4.     Další aktivity modelářského kroužku

1.      Členská základna a členské příspěvky za rok 2013

K 1.1.2013 mělo OS Křížem Krážem 13 + 3 stálých členů, k 31.12.2013 15 + 3 stálých členů. 4 členové během roku ukončili činnost, 6 členů v průběhu roku přibylo.

Příjem z členských příspěvků za rok 2013 byl 6 950,- Kč.

2.      Nemistrovské soutěže v roce 2013

Modelářský kroužek se v průběhu roku 2013 zúčastnil třinácti nemistrovských modelářských soutěží, kde dosáhl následujících výsledků (uváděny pouze děti):

         Název soutěže                  datum                                dosažené výsledky                          

Děčínský Minimax                    9.2.2013                             2 x 1.místo, 1 x 2.místo, 1 x 3.místo

Panthers Cup                          16.3.2013                           1 x 1.místo, 3 x 2.místo, 2 x 3.místo

O štít města Jihlavy                 23.3.2013                           1 x 2.místo, 1 x 3.místo

Pohár 3 královských měst        30.3.2013                           1 x 1.místo, 1 x 2.místo

Zdická Padesátka                     13.4.2013                           2 x 1.místo

Vltavotýnský střep                  27.4.2013                           4 x 1.místo, 3 x 2.místo

ModellBrno 2013                     22.6.2013                           2 x Oceněný model

Pilsen Kit 2013                        24.8.2013                           2 x Oceněný model

E- Day 2013                            29.9.2013                           3 x 1.místo, 3 x 2.místo,1 x 3.místo

Model Show Kaplice                12.10.2013                          2 x 1.místo, 2 x 2.místo,1 x 3.místo

Písnice Model Open 2013        19.10.2013                          3 x 1.místo, 5 x 2.místo, 2 x 3.místo

Malá Pardubická                      26.10.2013                          8 x Oceněný model

Vánoční Kapr Č. Buděj.            8.12.2013                            2 x 1.místo, 2 x 2.místo, 2 x 3.místo

                                            

Soutěže probíhaly většinou ve čtyřech základních kategoriích – letadla 1/72 a 1/48, bojová technika 1/72 a 1/35. Věkové i druhové kategorie byly na jednotlivých soutěžích rozdílně členěny. Způsob hodnocení modelů – převážně porovnávací systém, v jednom případě bodovací systém. Děti soutěžily výhradně s modely postavenými v modelářském kroužku. Byly obsazovány věkové kategorie žáci, kadeti(starší žáci), nebo obecně do patnácti let.

 

3.      Mistrovské soutěže žáků 2013

Mistrovství republiky mládeže v Týně nad Vltavou 26-27.4. 2013

věkové kategorie - žáci a kadeti. Hodnoceno oficiálním bodovacím systémem SMČR.

Modelářský kroužek se zúčastnil v počtu šesti členů s následujícími výsledky:

První místo – mistr republiky,                 Jan Tomášek, kat. kadeti, bojová technika 1/72

První místo – mistr republiky,                 Vojtěch Zikeš, kat. kadeti, bojová technika 1/48+1/35

První místo – mistr republiky,                 Jan Kolařík, kat. žáci, bojová technika 1/72

Druhé místo – 1.vicemistr republiky       Kryštof Dvořák, kat. žáci, bojová technika 1/72

Třetí místo – 2.vicemistr republiky         Dominik Chladil, kat. žáci, letadla 1/72

Třetí místo – 2.vicemistr republiky         Jakub Profota, kat. kadeti, bojová technika 1/72

Třetí místo – 2.vicemistr republiky         Jakub Nedvěd, kat. žáci, bojová technika 1/48 + 1/35

 

Scale Model World 2013 Telford, Velká Británie, 9-10.11. 2013

věkové kategorie – Juniors,(do 15 ti let). Hodnoceno bodovacím systémem IPMS Great Britain.

Modelářský kroužek se zúčastnil v počtu tří členů s následujícími výsledky:

Commended (oceněno),                            Jan Tomášek, category 88

Commended (oceněno),                            Jan Tomášek, category 90

The Kat Trophy,                                       Jakub Nedvěd

 

4.      Další aktivity modelářského kroužku

  • Prezentace na modelářské kitshow E - Day 2013 v září 2013, kde kroužek představil svoji činnost formou klubové výstavky
  • Pořádání klubové dětské modelářské soutěže Písnice Model Open 2013, 13. ročník tradiční soutěže spolu proběhl v prostorách klubu Junior v říjnu 2013. Počet soutěžních modelů ve čtrnácti vyhlášených kategoriích dosáhl - sto sedmdesáti modelů. Dále bylo vyhlášeno 18 cen sponzorů. Vyhlášení výsledků předcházel kulturní program hudebních kroužků z klubu Junior.

 

Za modelářský kroužek Křížem Krážem

Předseda sdružení

Petr Šámal