KPM Křížen Krážem z.s.

Sponzoři

 logo PRE tisk

logo smer

 

 

Zpráva o aktivitách modelářského kroužku KPM Křížem Krážem z.s. za kalendářní rok 2014

Obsah:

1.      Členská základna a členské příspěvky za rok 2014

2.      Nemistrovské soutěže v roce 2014

3.      Mistrovské soutěže žáků 2014

4.      Další aktivity modelářského kroužku

1.      Členská základna a členské příspěvky za rok 2014

 K 1.1.2014 mělo zájmové sdružení KPM Křížem Krážem z.s. 15 + 3 stálých členů, k 31.12.2013 15 + 3 stálých členů. 2 členové během roku ukončili činnost, 2 členové v průběhu roku přibyli.

Příjem z členských příspěvků za rok 2014 byl 7 350,- Kč.

2.      Nemistrovské soutěže v roce 2014

Modelářský kroužek se v průběhu roku 2014 zúčastnil třinácti nemistrovských modelářských soutěží, kde dosáhl následujících výsledků:

         Název soutěže          datum                                dosažené výsledky                          

 Hradecký lev                       25.1.2014                      1 x 1. Místo

Písecký šturmovik              16.2.2014                       2 x 1.místo, 1 x 2.místo, 1 x 3.místo

Panthers Cup                     15.3.2014                       3 x 1.místo, 1 x 3.místo

Jindřichohradecká růže    22.3.2014                          4 x 1.místo, 3 x 2.místo, 3 x 3.místo

Pohár 3 královských měst 29.3.2014                         1 x 1.místo, 1 x 3.místo

Vltavotýnský střep             19.4.2014                       2 x 1.místo, 2 x 2.místo, 2 x 3.místo

Dobříšká želva                    3.5.2014                         2 x 1.místo, 2 x 2.místo, 1 x 3.místo

Pohár starosty M. Lázní    22.6.2014                         5 x 1.místo, 1 x 2.místo,1 x 3.místo

Kit Saloon Nymburk         29.6.2014                          5 x Oceněný model

Křivonoska 2014                29.9.2014                        2 x 1.místo, 3 x 2.místo,1 x 3.místo

Pilsen Kit 2014                    6.9.2014                         5 x Oceněný model

E- Day 2014                        27-28.9.2014                  1 x 1.místo, 3 x 3.místo

Memoriál J. Vojty Cheb    1.11.2014                          6 x Oceněný model

Memoriál J. Urbance,        22.11.2014                        1 x 2.místo, 1 x 3.místo,

Ústí n/Labem                                                            5 x Oceněný model

Pražský Magistr                 13.12.2014                       2 x 1.místo

Vánoční Kapr Č. Buděj.   8.12.2014                            2 x 1.místo, 2 x 2.místo, 2 x 3.místo

                                            

Soutěže probíhaly většinou ve čtyřech základních kategoriích – letadla 1/72 a 1/48, bojová technika 1/72 a 1/35, dále v kategorii automobily. Věkové i druhové kategorie byly na jednotlivých soutěžích rozdílně členěny. Způsob hodnocení modelů – převážně porovnávací systém, v jednom případě bodovací systém. Děti soutěžily výhradně s modely postavenými v modelářském kroužku. Byly obsazovány věkové kategorie žáci, kadeti (starší žáci), nebo obecně do patnácti let.

3.      Mistrovské soutěže žáků 2014

Mistrovství republiky mládeže v Mariánských Lázních 21-22.6. 2014

věkové kategorie - žáci a kadeti. Hodnoceno oficiálním bodovacím systémem SMČR.

Modelářský kroužek se zúčastnil v počtu šesti členů s následujícími výsledky:

První místo – mistr republiky,                 Jan Tomášek, kat. kadeti, bojová technika 1/72

První místo – mistr republiky,                 Tomáš Macek, kat. kadeti, bojová technika 1/72

Druhé místo – 1.vicemistr republiky       Kryštof Dvořák, kat. žáci, bojová technika 1/72

Druhé místo – 1.vicemistr republiky       Jakub Nedvěd, kat. žáci, bojová technika 1/48

Třetí místo – 2.vicemistr republiky         Štěpán Šámal, kat. žáci, letadla 1/72

Třetí místo – 2.vicemistr republiky         Pavlína Šámalová, kat. kadeti, letadla 1/72

Třetí místo – 2.vicemistr republiky         Jan Kolařík, kat. žáci, bojová technika 1/72

4.      Další aktivity modelářského kroužku

  • Prezentace na modelářské kitshow E - Day 2014 v září 2014, kde kroužek představil svoji činnost formou klubové výstavky.
  • Pořádání klubové dětské modelářské soutěže Písnice Model Open 2014, 14. ročník tradiční soutěže spolu proběhl v prostorách klubu Junior v říjnu 2014. Počet soutěžních modelů ve čtrnácti vyhlášených kategoriích dosáhl - sto sedmdesát osm modelů. Dále bylo vyhlášeno 15 cen sponzorů.

Za modelářský kroužek KPM Křížem Krážem z.s.

Předseda

Petr Šámal