KPM Křížen Krážem z.s.

Sponzoři

 logo PRE tisk

logo smer

 

 

Zpráva o aktivitách modelářského kroužku KPM Křížem Krážem z.s. za kalendářní rok 2015

Obsah:

1.      Členská základna a členské příspěvky za rok 2015

2.      Nemistrovské soutěže v roce 2015

3.      Mistrovské soutěže žáků 2015

4.      Další aktivity modelářského kroužku

 

1.     Členská základna a členské příspěvky za rok 2015

K 1.1.2015 mělo OS Křížem Krážem 16 + 3 stálých členů, k 31.12.2015 16 + 3 stálých členů. 3 členové během roku ukončili činnost, 3 členové v průběhu roku přibyli.

Příjem z členských příspěvků za rok 2015 byl 6.500,- Kč.

 

2.     Nemistrovské soutěže v roce 2015

Modelářský kroužek se v průběhu roku 2015 zúčastnil třinácti nemistrovských modelářských soutěží, kde dosáhl následujících výsledků:

         Název soutěže          datum                                dosažené výsledky                          

 

Písecký šturmovik             22.2.2015                       2 x 1.místo, 2x 2.místo, 1 x 3.místo

Brněnec 2015                      7.3.2015                         1 x 1.místo, 1 x ocenění

Panthers Cup                     21.3.2015                       2 x 1.místo, 2x 2.místo, 4 x 3.místo

Pohár 3 královských měst 4.4.2015                         3 x 1.místo, 3 x 2.místo, 1 x 3.místo

Vltavotýnský střep             18.4.2015                       2 x 1.místo, 2 x 2.místo, 2 x 3.místo

Beskyd Model Kit Show    3.5.2015                         4 x 1.místo, 1 x 2.místo, 1 x 3.místo

Dobříšká želva                   16.5.2015                       2 x 1.místo, 1 x 2.místo

III. Březovské setk. pl.m.  23.5.2015                       3 x 1.místo

Modelsalon Čáslav             30.5.2015                       2 x 1.místo, 1 x 2.místo

Modelbrno 2015                 20.6.2015                       4 x Oceněný model

40.ročník Velké ceny MB  19.9.2015                       3 x 1.místo, 2 x 2.místo 1 x 3.místo

E- Day 2015                        26-27.9.2015                  3 x 1.místo, 1 x 2.místo 2 x 3.místo

Model Hobby Cup             10.10.2015                     3 x 1.místo

Memoriál J. Vojty Cheb    24.10.2015                     2 x 1.místo, 1 x 2.místo

Vánoční Kapr Č. Buděj.    28.11.2014                     3 x 1.místo, 4 x 2.místo, 1 x 3.místo

                                            

Soutěže probíhaly většinou ve čtyřech základních kategoriích – letadla 1/72 a 1/48, bojová technika 1/72 a 1/35, dále v kategorii automobily. Věkové i druhové kategorie byly na jednotlivých soutěžích rozdílně členěny. Způsob hodnocení modelů – převážně porovnávací systém, ve dvou případech bodovací systém. Děti soutěžily výhradně s modely postavenými v modelářském kroužku. Byly obsazovány věkové kategorie žáci, kadeti (starší žáci), nebo obecně do patnácti let.

 

3.     Mistrovské soutěže žáků 2015

Mistrovství republiky mládeže v Kopřivnici 2-3.5. 2015

věkové kategorie - žáci a kadeti. Hodnoceno oficiálním bodovacím systémem SMČR.

Modelářský kroužek se zúčastnil v počtu sedmi členů s následujícími výsledky:

První místo – mistr republiky,                Štěpán Šámal, kat. žáci, letadla 1/72

První místo – mistr republiky                 Jan Kolařík, kat. žáci, bojová technika 1/72

Druhé místo – 1.vicemistr republiky      Pavlína Šámalová, kat. kadeti, letadla 1/48

Druhé místo – 1.vicemistr republiky      Jakub Nedvěd, kat. žáci, bojová technika 1/35

Druhé místo – 1.vicemistr republiky      Štěpán Ondrouch, kat. žáci, letadla 1/72

Druhé místo – 1.vicemistr republiky      Jan Tomášek, kat. kadeti, bojová technika 1/72

 

4.     Mezinárodní soutěže 2015

Scalemodelworld Telfod, UK 2-3.11. 2015

Soutěž je uvažována jako Mistrovství Světa a Evropy. Hodnoceno bodovacím systémem IPMS UK.

Modelářský kroužek se zúčastnil v počtu čtyř členů s následujícími výsledky:

První místo - mistr                                   Štěpán Šámal, kat. diorámy junioři

Druhé místo – 1.vicemistr                       Pavlína Šámalová, kat. letadla junioři

Druhé místo – 1.vicemistr                       Pavlína Šámalová, kat. diorámy junioři

Druhé místo – 1.vicemistr                       Pavlína Šámalová, kat. figury junioři

Druhé místo – 1.vicemistr                       Jan Tomášek, kat. bojová technika kolová 1/72

Třetí místo – 2.vicemistr                         Petr Šámal, kat. bojové lodě 1/700

Commended (doporučeno)                       Štěpán Šámal, kat. letadla junioři

Commended (doporučeno)                       Štěpán Šámal, kat. letadla junioři

 

5.     Další aktivity modelářského kroužku

  • Prezentace na modelářské kitshow E - Day 2015 v září 2015, kde kroužek představil svoji činnost formou klubové výstavky.

Pořádání klubové dětské modelářské soutěže Písnice Model Open 2015, 15. ročník tradiční soutěže spolu proběhl v prostorách klubu Junior v říjnu 2015. Počet soutěžních modelů ve čtrnácti vyhlášených kategoriích dosáhl - sto sedmdesáti modelů. Dále bylo vyhlášeno 11 cen sponzorů.

Za modelářský kroužek KPM Křížem Krážem z.s.

Předseda

Petr Šámal