KPM Křížen Krážem z.s.

Sponzoři

 logo PRE tisk

logo smer

 

 

Zpráva o aktivitách modelářského kroužku Křížem Krážem za kalendářní rok 2016

Obsah:

  1. 1. Členská základna a členské příspěvky za rok 2016_ 1
  2. 2. Nemistrovské soutěže v roce 2016_ 1
  3. 3. Mistrovské soutěže žáků 2016_ 2
  4. 4. Mezinárodní soutěže 2016_ 2
  5. 5. Další aktivity modelářského kroužku_ 2

 

1.     Členská základna a členské příspěvky za rok 2016

K 1.1.2016 mělo OS Křížem Krážem, z.s. 14 + 3 stálých členů, k 31.12.2016 10 + 3 stálých členů. 4 členové během roku ukončili činnost, 0 členů v průběhu roku vstoupilo.

Příjem z členských příspěvků za rok 2015 byl 5.500,- Kč.

 

2.     Nemistrovské soutěže v roce 2016

Modelářský kroužek se v průběhu roku 2016 zúčastnil třinácti nemistrovských modelářských soutěží, kde dosáhl následujících výsledků:

         Název soutěže          datum                                dosažené výsledky                          

 

Děčínský Minimax             13.2.2016                       1 x 1.místo, 1x 2.místo, 1 x 3.místo, 3 x ocenění

Písecký šturmovik             21.2.2016                       7 x 1.místo, 3 x 2.místo, 1 x 3.místo

Panthers Cup                     25.3.2016                       1 x 1.místo, 1x 2.místo, 1 x 3.místo

Pohár 3 královských měst 18.3. 2016                      2 x 1.místo, 1x 2.místo, 1 x 3.místo

Děčínská kotva                   14.5.2016                       6 x 1.místo, 3 x 2.místo, 1 x 3.místo

Vltavotýnský střep             23.4.2016                       2 x 1.místo, 2 x 2.místo, 2 x 3.místo

Jindřichohradecká růže    9.4.2016                         8 x 1.místo, 1 x 2.místo, 1 x 3.místo

Dobříšká želva                   7-8.5.2016                      2 x 1.místo, 1 x 2.místo

Kit Saloon Nymburk         18.6.2016                       4 x Oceněný model

Březovské setkání pl. m.   20.5.2016                       4 x 1.místo, 1x 2.místo, 1 x 3.místo

Pilsen Kit 2016                   3.9. 2016                        3 x oceněný model

E- Day 2016                        24-25.9.2016                  1 x 2.místo 1 x 3.místo

Memoriál G. Bratrschov.  22.10.2016                     1 x 1.místo

Jihočeský kapr Č. Buděj.  26.11.2016                     4 x 1.místo, 2 x 2.místo, 2 x 3.místo

                                            

Modely soutěžily převážně ve čtyřech základních kategoriích – letadla 1/72 a 1/48, bojová technika 1/72 a 1/35, dále v kategorii automobily a diorámy. Věkové i druhové kategorie jsou na jednotlivých soutěžích rozdílně členěny. Způsob hodnocení modelů – převážně porovnávací systém, ve dvou případech bodovací systém. Děti soutěžily výhradně s modely postavenými v modelářském kroužku. Byly obsazovány věkové kategorie žáci, kadeti (starší žáci), nebo obecně do patnácti let.

 

3.     Mistrovské soutěže žáků 2016

Mistrovství republiky mládeže v Praze-Libuši – Písnici, klub Junior 11-12.6. 2016

věkové kategorie - žáci a kadeti. Hodnoceno oficiálním bodovacím systémem SMČR.

Modelářský kroužek se zúčastnil v počtu šstii členů s následujícími výsledky:

První místo – mistr republiky,                Štěpán Šámal, kat. bojová technika 1/48

První místo – mistr republiky                 Daniel Stevens, kat. žáci, letadla 1/72

První místo – mistr republiky                 Jan Tomášek, kat. kadeti, bojová technika 1/72

První místo – mistr republiky                 Matyáš Matouš, kat. kadeti, bojová technika 1/35

Druhé místo – 1.vicemistr republiky      Jakub Nedvěd, kat. kadeti, bojová technika 1/35

Druhé místo – 1.vicemistr republiky      Bíba Matěj, kat. žáci, bojová technika 1/72

 

4.     Mezinárodní soutěže 2016

SCALEMODELWORLD Telfod, UK 2-3.11. 2015

Soutěž je uvažována jako Mistrovství Světa a Evropy. Hodnoceno bodovacím systémem IPMS UK.

Modelářský kroužek se zúčastnil v počtu tří členů s následujícími výsledky:

Junior National Champion                    Pavlína Šámalová, F6F-5 Hellcat

První místo - mistr                                   Pavlína Šámalová, kat. letadla junioři

První místo - mistr                                   Jakub Nedvěd, kat. bojová technika junioři

Commended (doporučeno)                       Štěpán Šámal, kat. bojová technika junioři

 

5.     Další aktivity modelářského kroužku

  • Prezentace na modelářské kitshow E - Day 2016 v září 2016, kde kroužek představil svoji činnost formou klubové výstavky.
  • Pořádání klubové dětské modelářské soutěže Písnice Model Open 2016, 16. ročník tradiční soutěže spolu proběhl v prostorách klubu Junior v říjnu 2016. Počet soutěžních modelů ve čtrnácti vyhlášených kategoriích dosáhl - sto sedmdesáti šesti modelů. Dále bylo vyhlášeno 12 cen sponzorů.

Činnost modelářského kroužku Křížem Krážem je průběžně prezentována na internetových stránkách www.modelari.eu

Za modelářský kroužek Křížem Krážem, z.s.

Petr Šámal

Předseda sdružení