KPM Křížen Krážem z.s.

Sponzoři

 logo PRE tisk

logo smer

 

 

V tomto školním roce modelářský kroužek fakticky zahájil svoji činnost. Díky úsilí J. Mourka jsme se mohli od října 2000  scházet v nové klubovně umístěné v právě vzniklém klubu „JUNIOR“ v ulici Mezi domy v Praze-Písnici. Klub vznikl úpravou části mateřské školky.

Do kroužku začalo chodit patnáct členů, mezi nimi jedna dívka. Stoly do klubovny zařídil další z organizátorů - ing. Čech jako dar fy. Český Telecom, a.s. Na vybavení přispěla MČ Praha-Libuš,  přátelé a známí. 

Číst dál: Rok 2001

Zde začíná kronika modelářského kroužku Křížem-Krážem.
Vznik modelářského kroužku se datuje někdy do února 2000. Byl ustaven jako jedna z částí připravovaného zájmového sdružení Křížem-Krážem. V jeho úplných začátcích jej vedl Jiří Mourek, duchovní otec a pozdější předseda zájmového sdružení. Kroužek neměl ani základní nástrojové vybavení a scházel se v místnůstce 4x4 metry v objektu mateřské školy v ul. Mezi Domy. V dubnu 2000 přišel do kroužku stálý vedoucí Petr Šámal. První dokončený, tehdy ještě společný model byl bombardér Vickers Wellington v měřítku 1/72. 6. května 2000 bylo právně ustanoveno zájmové  sdružení Křížem-Krážem a ve stanovách definována modelářská činnost jako jedna z hlavních náplní. Začala se rýsovat možnost získání klubovny v souvislosti se vznikem klubu JUNIOR.

za klub
Petr Šámal