KPM Křížen Krážem z.s.

Sponzoři

 logo PRE tisk

logo smer

 

 

Modelářský kroužek Křížem Krážem z.s. pořádá

 s podporou grantu Městské části Praha-Libuš

mc-praha-libus

modelářskou soutěž a výstavu

Písnice Model Open 2021

16. října 2021

 

 

Přihlášení v místě soutěže

Elektronické přihlášení bylo možně do 15.10.2021 20:45, co bude přihlášeno později, bude se muset znovu registrovat na místě konání soutěže.

Přehled již přihlášených modelů

 


 

Propozice modelářské soutěže Písnice Model Open 2021

Hodnocení modelů

Modely jsou hodnoceny porovnávacím způsobem komisí určených modelářů.

Ustanovení soutěže:

Věcné ceny obdrží vítězové pouze v kategoriích mladší žáci, starší žáci a junioři. Vítězové seniorských kategorií obdrží POUZE medaili a diplom.

V soutěži je povoleno zastupování „Proxy“

Protesty se nepřijímají

Věkové kategorie jsou děleny na

 • Mladší žáci (do 12-ti let včetně)
 • Starší žáci (od 13-ti do 15-ti včetně)
 • Junioři (od 16-ti do 18-ti včetně)
 • Senioři (od 19-ti let)

 

Soutěžní kategorie:

1             A - Velká letadla - 1:48 a větší, Mladší žáci do 12 let včetně

2             B - Malá letadla - 1:72 a menší, Mladší žáci do 12 let včetně

3             C - Velká bojová technika - 1:48 a větší, Mladší žáci do 12 let včetně

4             D - Malá bojová technika - 1:72 a menší, Mladší žáci do 12 let včetně

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5             E - Velká letadla - 1:48 a větší, Starší žáci od 13 do 15 let včetně

6             F - Malá letadla - 1:72 a menší, Starší žáci od 13 do 15 let včetně

7             G - Velká bojová technika - 1:48 a větší, Starší žáci od 13 do 15 let včetně

8             H - Malá bojová technika - 1:72 a menší, Starší žáci od 13 do 15 let včetně

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

9             I - Velká letadla - 1:48 a větší, Junioři od 16 do 18 let včetně

10           J - Malá letadla - 1:72 a menší, Junioři od 16 do 18 let včetně

11           K - Velká bojová technika - 1:48 a větší, Junioři od 16 do 18 let včetně

12           L - Malá bojová technika - 1:72 a menší, Junioři od 16 do 18 let včetně

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

13           M - Velká letadla - 1:48 a větší, Senioři od 19 let

14           N - Malá letadla - 1:72 a menší, Senioři od 19 let

15           O - Velká bojová technika - 1:48 a větší, Senioři od 19 let

16           P - Malá bojová technika - 1:72 a menší, Senioři od 19 let

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

17           Q - Automobily (bez rozdílu měřítka), Bez rozdílu věku

18           R - Lodě (bez rozdílu měřítka), Bez rozdílu věku

19           S - Diorámy (bez rozdílu měřítka), Bez rozdílu věku

20           T - Figurky (bez rozdílu měřítka), Bez rozdílu věku

21           U - Modely v měřítku H0

22           V - Ostatní nezařazené

 * kategorie 17 - 22 mohou být dále rozděleny dle věku soutěžících. Toto závisí na počtu přihlášených "modelů" od jednotlivých věkových kategorií.

Pravidla slučování kategorií - při účasti méně než tří modelů od nejméně třech soutěžících v kategorii mohou být bodovací kategorie sloučeny. Ve sloučených kategoriích budou vyhlášena pouze první místa.

 

 

Při umístění více modelů v kategorii na ohodnocených místech od jednoho modeláře, propadá horší umístění ve prospěch dalšího soutěžícího!

Zvláštní ceny:

 • Cena Starosty Místního úřadu Praha Libuš
 • Cena Modelářského klubu Křížem Krážem
 • Motivační cena pro začínajícího modeláře

Sobota 16. října 2021

Časový rozvrh soutěže:

 • 8:00 až 10:00 příjem modelů
 • 10:00 až 10:30 zahájení soutěže
 • 10:30 až 14:30 hodnocení soutěžních modelů
 • 15:00 až 16:00 vyhlášení výsledků PMO 2021

Dopravní spojení:

 Ze stanice metra C „KAČEROV“ autobusem č.113 stanice "U Libušské sokolovny" nebo "Sídliště Písnice"

 

 • Ze stanice metra B „SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ“ autobusem č.197 do zastávky "U Libušské sokolovny" nebo "Sídliště Písnice"
 • dále pěšky cca 500m dle značení  do klubu Junior - Na Okruhu 395/1.  na mapě - Junior Klub

 

 

Startovné:    20,- Kč za první model a 5,- Kč za každý další.

 

Kontaktní osoby:

Ing. František Čech

602 360 925

Petr Šámal - ředitel soutěže

606 767 193

Jaroslav Koukolíček

723 572 099